noteآخرین نوشته ها

هدف من از این سایت هنری

هنر، بخش جدایی ناپذیر زندگی ما انسان هاست. حتی اگر خود فرد دستی در هنر نداشته باشد، بازهم با دیدن یا شنیدن یک اثر هنری به شور و هیجان می آید و لذت می‌برد. این حس شور و هیجان نشان می دهد که روح انسان ها با هنر تنیده شده هست.  امروزه خیلی از هنرمندان برای نمایش آثار خود از پلتفرم های رایگان مثل اینستا گرام…
فهرست